טופס 7 – תחזוקה מערכת אוטומטית לכיבוי אש – ספרינקלרים

טופס 7 מיועד לצורך אישור ואסמכתא לביצוע בדיקות למערכות ספרינקלרים במבנים, על פי מכון התקנים הישראלי תקן תחזוקת מתזים 1928.

מערכות ספרינקלרים מיועדות לכל מבנה סגור: מבנים עסקיים, מגורים תעשייתיים וארגוניים, כאשר דרישות התקן מתייחסות לסוגי מבנים ולסוגי שימושים שונים.

מערכות ספרינקלרים הן מערכות כיבוי אוטומטיות במים אך ייעודן הוא למדר את האש והעשן ולאפשר פינוי וכיבוי סופי ע”י צוות אנושי, לצד מתן מענה כיבוי ראשוני תוך הפעלת נתזי מים עוצמתיים באופן אוטומטי. המערכות הבסיסיות מדווחות למערכת גילוי והתראה והמורכבות יותר ניתנות להפעלה ע”י מערכות הגילוי באמצעות מטריצת הפעלה כנגד האש אשר משלבות בין מנגנון לגילוי אש ולהתראה

מערכות הספרינקלרים כוללות מערך של צינורות המועברים בצמוד לתקרה, באופן סמוי או גלוי. המערכת מוזנת או מרשת עירונית כאשר הצינורות מחוברים למערכת המים המרכזית של המבנה, ובמקרה הצורך גם למאגר מים ומשאבת כיבוי ייעודית ובלעדית שיוצרת לחץ, ובתוכם מים לכודים שמשתחררים רק בעת זיהוי אירוע אש. הזיהוי מתבצע באמצעות יחידות הספרינקלרים הפזורות לאורך המבנה, ובנויות מזכוכית שקופה בתוכה נוזל כימיקלי בעל יכולת לזיהוי טמפרטורה ולריאקציה. כאשר הנוזל מזהה הגעה לטמפרטורה מוגדרת, לרוב 68 מעלות, יחידות הספרינקלרים יתפוצצו והמתזים יחלו בהתזת מים על גבי החלל. רק הספרינקלר שהתפוצץ (בסביבת אותה טמפרטורה) יפרוץ ומים יצאו רק ממנו.

התבקשת מרשות הכבאות לטופס 7 השאר פרטים בטופס המקוון

  מערכת הספרינקלרים תהיה מחוברת גם לרכזת גילוי אש ולמנגנוני התראה, למערכת גילוי, צופרים חייגן, ומחויבת ומחויבת בחיבור עם מנגנון מקומי ליצירת אזעקה קולית, וכן למערכת התקשורת של המבנה, ליצירת קשר אוטומטי עם איש קשר- ממונה בטיחות בארגון/ כוחות הכיבוי וההצלה. התזת המים על האש הגלויה לרוב תכבה את השריפה כבר בתחילת האירוע עשויה להביא לכיבוי מהיר של האש, או לפחות למניעת התפשטות עד להגעת כוחות הכיבוי והשגת שליטה על האירוע.

  מערכת ספרינקלרים מורכבת ממספר רב של יחידות וצורך בסנכרון בין מספר רב של מערכות, ונדרשת תחזוקה ובדיקה תקופתית לווידוא תקינות המערכת, במטרה להבטיח שתפעל בצורה יעילה בעת אירועי אש.

  בדיקת מערכת הספרינקלרים תכלול:

  • בדיקת פריסה של יחידות הספרינקלרים על פני החלל והתאמה לגודל, תוך כיסוי מלא של כלל האזורים כנדרש.
  • בדיקת תכנון, יישום והתקנה של המערכת בצורה תקינה, לרבות בחינת החישובים ההידראוליים.
  • בדיקת חדרי משאבות ומאגרי מים
  • בדיקה של מיקום המתזים ונקודות ההתזה
  • בדיקת חיבורים למערכות השונות ותקינותם
  • בדיקת לחץ מים בצינורות
  • בדיקת לחץ אוויר
  • בדיקה של כל תחנות השליטה על המערכת

  תקן 1928 מטעם מכון התקנים הישראלי מפרט את דרישות המערכת וסוגי הבדיקות הנדרשים להבטחת תקינות ויעילות המערכת במקרה הצורך, ומהווה תקן לקיום בדיקת ספרינקלרים תקופתית למערכת ספרינקלרים קיימת.

  לצד תקן זה קיים תקן נוסף אשר מתייחס לבדיקת מערכת הספרינקלרים, תקן 1596 מטעם מכון התקנים הישראלי אשר מתייחס לתקן התקנה שלו פרמטרים והתייחסות נפרדת, ועל פיו ניתן אישור התקנה למערכת מתזים ו/או משאבות.

  האישור ניתן על ידי מעבדה מוסמכת ונדרש לכל מערכת מתזים על מנת לקבל אישור תקינות מערכת בתצורת טופס 7 הנדרש על ידי רשויות הכבאות. תקן זה מתייחס לבדיקת מערכות ספרינקלרים למערכות מתזים ספרינקלרים חדשות, או למערכות שעברו שינוי.

  טופס 7 הוא הטופס אותו נדרש הבודק המקצועי למלא, תוך פירוט פרטי המזמין/ בית העסק, ופירוט של אלמנטים שונים הנדרשים לבדיקה. טופס חתום על ידי בודק מוסמך יועבר באופן דיגיטלי או באופן ידני אל רשות הכבאות וההצלה לישראל על פי המועדים הנדרשים.

  אי העברת הטופס חתום כנדרש במועדו עשויה להוביל לשלילת רישוי העסק.

  לצורך הבדיקה הנדרשת ומילוי של טופס 7 לא קיימת חובה להשתמש בחברה המתקינה. הסמכות לביצוע בדיקות תקינות ומתן אישורים למערכות ספרינקלרים מצויה בידי בודקים בעלי תעודת תחזוקאי מתזים המונפקים ע”י רשות הכבאות.

  אישור תקינות למבנה יינתן אך ורק ע”י חברה מוסמכת ומאושרת על ידי מכון תקנים הישראלי (רישיון שיש לחדשו מדי שנה).

  ניתן להזמין בדיקת מערכת ספרינקלרים שתבוצע באמצעות בודק מוסמך וחתימה על טופס 7 מחברת פארגון מקבוצת ברנע. כמו גם בדיקות מעבדה, תכנון והתקנה שדרוג והתאמה. חברת פארגון מציגה מגוון פתרונות מיגון, כיבוי אש, שחרור עשן ונוספים, לרבות דלתות ווילונות אש ומוצרי חוצץ, תוך ייעוץ מקצועי לקבלנים ולפרטיים. מומחי פארגון מוסמכים לביצוע כל סוגי הבדיקות הנדרשות, תוך עמידה בדרישות מכון התקנים הישראלי

  שאלות נפוצות

  האם ניתן להזיז ספרינקלרים קיימים?

  ניתן לבצע הזזה של ספרינקלרים, תוך בחינת התכנון המקורי ומטרות השינוי. כל שינוי במערכת ידרוש ביצוע של בדיקת מערכת ספרינקלרים נוספת בהתאמה.

  מה עושים במקרה של בעיה בלחץ המים במערכת?

  יש לבדוק את מערכת אספקת המים אם תקינה/פעילה/נתאימה לתכנון ולבדוק את הברזים במערכת.

  מהי התדירות הנדרשת לביצוע הבדיקות?

  תחזוקת מערכת מתזים נדרשת בבדיקות שבועיות, חודשיות, רבעוניות ושנתיות, כשלכל בדיקה סעיפי התייחסות בדוח תחזוקת המתזים בדיקת מערכת ספרינקלרים השנתית היא זאת של פיה יינתן האישור השנתי וטופס 7

  האם קיימת חובה להתקין מערכת ספרינקלרים בכל חלל במבנה?

  מבנה ובו מערכת מחויב שיהיה כיסוי מתזים בכל שטח המבנה, כמות המתזים יושפע מחלוקת המבנה על ידי קירות, מחסומים, מפלסים וסוג ייעוד המבנה.

  מה לעשות במקרה של נזילה ממערכת המתזים או פריקת שווא של ספרינקלר?

  במידה ולא אירוע שריפה, יש לגשת לברז הקומתי או הראשי לסגור אותו ולפנות לחברה המתחזקת.