חלון הזזה לשחרור חום ועשן

תיאור כללי

חלון הזזה לשחרור עשן, בעל 2 כנפים אשר עליו מורכב מנוע תקני לשחרור עשן, שטח פתיחת החלון לא יקטן מ-0.3 מ”ר

נתונים טכניים

קליל 7000