חלון קיפ לשחרור חום ועשן

תיאור כללי

חלון קיפ לשחרור עשן, בעל ציר עליון/תחתון אשר עליו מורכב מנוע תקני לשחרור עשן, שטח פתיחת החלון לא יקטן מ-0.3 מ”ר

נתונים טכניים

קליל 4500