Home > מערכות גילוי אש משולבות כריזה וטלפון כבאים

מערכות גילוי אש משולבות כריזה וטלפון כבאים

מערכות כריזה וטלפון כבאים המשולבות עם מערכת גילוי עשן מאפשרות בעת אירוע אש להשמיע אזעקה, הודעות ובמקביל לשוחח עם הכבאים הפזורים במבנה.

הודעות אזהרה ופינוי עדיפות על התרעה צלילית בלבד ונועדו למנוע פאניקה ובלבול בעת האירוע.

המערכות מאפשרות השמעת התרעה צלילית לצורך הפניית תשומת הלב ובעקבותיה השמעת הודעה קולית שהוכנה מראש ואוחסנה בזיכרון המערכת, בנוסף כוללות המערכות עמדות מיקרופון להשמעת הודעות בזמן אמת מעמדת הפיקוד שנמצאת ליד פנל הכבאים בהם מותקנות המערכות וכן טלפון כבאים משוכלל המחובר לנקודות טלפון בקומות ובאזורים החשובים בבניין לצורך ניהול המערכת לכיבוי האש בצורה יעילה.

בהיותה מערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים, המגברים, מיקרופון החרום, ספק הכוח ומצברי הגיבוי.

המערכות המשווקות על ידנו הינן מתוצרת חברת “טלפייר” וחברת “MIRCOM” עונות לדרישות התקן האמריקאיUL 864 והתקן האירופאי EN54-16<ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי.

rakezet

Contact Us

Please fill in the details

We will contact you as soon as possible

The Paragon Barnea Group

ha melaca 1 Industrial Area Lod

mail: office@paragon.co.il

phone: 3-971-1154 972+

fax Central Branch: 3-971-1159 972+
fax Northern Branch: 4-840-0433 972+

Branches

Central Branch

1 Ha Melacha St., Lod Industrial Zone
Tel: 03-9711154

Northern Branch

Blue Band Industrial Zone, Haifa Bay
Tel: 04-8400766

© כל הזכויות שמורות לפארגון קבוצת ברנע בע"מ

עיצוב: Studio Shlomit Toledo בנייה וקידום: SM Design