הסמכות החברה

מדיניות האיכות של פארגון קבוצת ברנע

להורדת מדיניות האיכות

הסמכה למתן שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים ע”פ תקן 129 חלק 1

היתר מס’ 37144 ע”ש פארגון – קבוצת ברנע בע”מ והיתר מס’ 39413 ע”ש פארגון – קבוצת ברנע בע”מ , של מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למטפי כיבוי אש מטלטלים ע”פ תקן 129 חלק 1 , המתחדש אחת לשנה ומעניק לחברה הסמכה לעסוק בתחזוקת מטפים מטלטלים ובקרה שוטפת בהתאם לכללים הקבועים בתקן .

להורדת היתר פארגון

הסמכה למתן שירותי תחזוקה למערכות כיבוי אש במים ע”פ תקן 1928

היתר מס’ 42606 ע”ש פארגון – קבוצת ברנע בע”מ של מכון התקנים הישראלי למתן שירותי בקרה , בדיקה ותחזוקה למערכות כיבוי אש במים ע”פ תקן 1928 ( ובגרסתו האמריקנית NFPA25) , המתחדש אחת לשנה ומעניק לחברה הסמכה לעסוק בבדיקה , תחזוקה ובחינה תקופתית של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים ( מתזים , זקופים , זרנוקים ומערכות קבועות לריסוס מים ומערכות מים – קצף)

להורדת היתר לחצו כאן

הסמכה למתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש ע”פ תקן 1220 חלק 11

היתר מס’ 28088 ע”ש פארגון – קבוצת ברנע בע”מ של מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש ע”פ תקן 1220 חלק 11 המתחדש אחת לשנה ומעניק לחברה הסמכה לעסוק בתחזוקה וביצוע בדיקות תקופתיות למערכות גילוי וכיבוי אש על רכיביהן ע”פ רשימת הדגשים המפורטת.

להורדת היתר לחצו כאן

היתרים לאיזו

להורדת איזו פארגון

תברואה אינסטלציה ומערכות כיבוי אש

להורדת אישור