טפסי רשויות להורדה

באגף זה של האתר ניתן להוריד טפסים מרשות הכיבוי מוגש כשירות מטעם פארגון קבוצת ברנע

טופס 1 - אישור תקינות ציוד כיבוי - גלגלונים וזרנוקים

טופס 2 - אישור תקינות ציוד כיבוי - תחזוקה מטפים מיטלטלים

טופס 3 - אישור תקינות מערכת חשמל ותאורת חירום

טופס 4 - אישור תחזוקה מערכת גילוי אש

טופס 5 - אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל

טופס 6 - אישור תקינות תחזוקה מערכת למסירת הודעות - כריזת חירום

טופס 7 - אישור תקינות מערכת אוטומטית לכיבוי אש ספרינקלרים

טופס 8 - אישור תקינות גנרטור חירום

טופס 9א - אישור תקינות מערכת כיבוי במנדפים לפי ת"י 5356 חלק 2

טופס 9ב - אישור תקינות מערכת כיבוי במנדפים לפי ת"י 5356 חלק 1

טופס 10 - אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

טופס 11 - אישור תקינות מערכת מיזוג

טופס 12 - אישור הגשת העתק תיק מפעל

טופס 13 - אישור ביצוע עדכון תיק שטח

טופס 14 - אישור ביצוע הדרכת עובדים