טופס 2 – אישור תחזוקת מטפים מיטלטלים

בניני מגורים, בניינים תעשייתיים, בניינים מסחריים ואחרים, נדרשים לעמוד בתקנות הג”א ורשויות הכיבוי וההצלה בכל הנוגע להתקנה ותחזוקה של מערכות המיועדות למניעת שריפות, גילוי, התראה וכיבוי אש ושחרור עשן. הדרישות מכל מבנה ומבנה משתנות בהתאם לגודל ולייעוד שלו, ובהתאם לסיכוני האש הקיימים בו.

אחת החובות החלה על כל מבנה, לרבות בנייני מגורים, היא הצבת מטף לכיבוי אש בכל קומה, במקום נגיש, בטוח ותוך שמירה על המטף מפני מפגעים חיצוניים. את המטף יש להציב במקום גלוי, בארון כיבוי אש נגיש או תלוי כיחידה עצמאית, לרבות שילוט המסייע באיתורו.

מהו מטף כיבוי אש?

מטף כיבוי אש הוא מכל אטום בעל שסתום לשחרור לחץ, המכיל בתוכו חומר כיבוי במצב גז או קצף, אשר משתחרר בלחץ גבוה כנגד האש ומספק פתרון כיבוי מהיר והשגת שליטה על האש, עד להגעת כוחות הכיבוי וההצלה לאירוע.

התבקשת מרשות הכבאות לטופס 2 השאר פרטים בטופס המקוון

  מטפי כיבוי אש נדרשים בכל סוגי המבנים, ניתן להשיג מטפים בגדלים שונים שמכילים חומרים שונים- בהתאמה לסוגים שונים של דליקות (מטף לכיבוי שריפה במבנה, מטף אש לכיבוי סוללת ליתיום שהתלקחה ועוד).

  אישור תחזוקה ותקינות למטפי כיבוי

  על מנת לקבל טופס רישוי עסקים ומבנים ו/או טופס אכלוס, יש לעמוד בכל דרישות והנחיות רשויות הכיבוי להתקנה והצבה של מערכות וכלים לכיבוי אש, לרבות הצבת מטפים בכל קומה/מרחב/ מתקן על פי ההנחיות.

  הסטנדרטים וההנחיות להצבת מטפי כיבוי אש מפורטים בתקן 129 חלק 1 מטען מכון התקנים הישראלי, אשר מפרט את סוג המטף הנדרש, גודל המטף, לחץ הידרוסטטי פנימי, תחזוקה ומילוי חוזר ואלמנטים נוספים.

  עת רכישה של מטפי כיבוי אש למבנה חשוב להיוועץ במומחים ולרכש מטפי איכות העומדים בכל דרישות התקן הישראלי המחמיר.

  לצד עמידה בדרישות התקן נדרשת גם הצהרה לרשויות הכיבוי במדינת ישראל, באמצעות טופס מספר 2, אישור תקינות ציוד כיבוי- תחזוקה מטפים מיטלטלים- לפי ת”י 129 חלק 1.

  את הטופס יש להגיש תוך מילוי כלל הפרטים הנדרשים: פרטי בית העסק, פרטי הנכס ופרטי המבקש, חתום על יי בודק מוסמך אשר מצהיר בחתימתו על ביצוע בדיקה מקצועית לווידוא קיום כל המטפים כנדרש על פי חוק, כמו גם בדיקת תקינות של כל מטף ומטף, ווידוא שהמטפים מלאים, אטומים וסגורים, עומדים בתנאי הלחץ הנדרש, נגישים ועוד.

  טופס 2- תחזוקה מטפים מיטלטלים כולל בתוכו נספח, אותו חובה על הבודק למלא בפירוט. הנספח כולל טבלה למילוי בה יש לציין ולפרט אודות כל מטף כיבוי אש אשר מצוי בתחום הבדיקה, מספר סידורי של המטף, סוג המטף, גודל המטף, שם היצרן, מיקום המטף, סוג הבדיקה שבוצעה (בדיקה שוטפת שנתית או יסודית), בדיקת לחץ, מועד לבדיקה הבאה המיועדת ואישור תקינות.

  רק טופס 2 חתום על ידי בודק מוסמך, אשר הוסמך על יד החברה היצרנית ו/או החברה המספקת את המוצרים, יהוה אסמכתא לתקינות הציוד ויאפשר קבלת טופס רישוי ו/או טופס אכלוס (מה שמוכר גם כטופס 4).

  חובת ביצוע בדיקה שנתית

  טופס 2 לבדיקת מטפים מיטלטלים מיועד גם לתיעוד ולהצהרה על בדיקה שנתית הנדרשת על פי חוק, לווידוא של קיום הציוד במקום, תקינות שלו ויכולת של המבנה להתמודד עם אירועי אש במקרה הצורך.

  את הטופס לאחר המילוי יש לשלוח אל רשויות הכיבוי וההצלה במדינת ישראל.

  קבלנים, יזמים, חברות וארגונים מקבלים מענה מקצועי, רכישת ציוד, התאמה והתקנה של מערכות כיבוי אש ממטפים ידניים ועד מערכות ספרינקלרים ופתרונות רבים נוספים, ממומחי חברת פארגון ברנע- החברה הוותיקה והמובילה בישראל בתחום פתרונות הכיבוי והמיגון, לרבות צוות בודקים מקצועי ומוסמך.

  שאלות נפוצות

  באחריות מי קיום וביצוע הבדיקה למטפי הכיבוי במבנה?

  האחריות לביצוע הבדיקה הראשונית לכלל מערכות המיגון, כיבוי האש ושחרור העשן, מצויה בידי הקבלן המבצע/חברת הבנייה, שכן אישור רשויות הכיבוי וההצלה מהווה תנאי לקבלת טופס 4 ו/או קבלת רישיון עסק. ביצוע הבדיקות השוטפות מדי שנה נמצא באחריות בעלי בית העסק/המבנה או וועד הבית במקרה של בניין דירות משותף.

  האם קיימת חובה לבצע בדיקות שוטפות אל מול החברה בה נרכש הציוד הראשוני?

  אין כל חובה להמשך התקשרות עם החברה בה נרכש הציוד, ניתן להזמין בדיקות תקופתיות מכל חברה המעסיקה בודקים מוסמכים לציוד האמור.

  האם ניתן לרכוש מטפי כיבוי אש גם למבנים ולצרכים שאינם מוגדרים בחוק?

  מטף כיבוי אש ניתן לרכישה ללא מגבלה, בחנויות שונות ואל מול חברות העוסקות בתחום המיגון מפני אש. אנשים פרטיים המבקשים להעמיד מיגון נוסף רוכשים מטפי אש לבית, לרכב ולכל שימוש אחר. מומלץ להיוועץ לפני הרכישה ולהתאים את המטף על סוג החומר שהוא מכיל, לסיכוני השריפה האמורים.

  כיצד והיכן מומלץ להעמיד מטפי כיבוי אש?

  חשוב למקם את מטפי האש במקום נגיש, בגובה נמוך (שלא יצריך טיפוס במקרה הצורך), בקירוב לפתח יציאה, תלוי על קיר במנגנון המאפשר שליפה בקלות או בתוך ארון לציוד כיבוי אש במידה וקיים כזה במבנה.