טופס 4 – אישור תחזוקה מערכת גילוי אש

לפני הכל נבדיל בין טופס 4 המוכר בציבור הוא טופס אכלוס מבנים, לבין טופס 4 מטעם שירותי הכבאות וההצלה בישראל, המיועד לבחון ולאשר קיום ותחוקה של מערכת גילוי אש במבנים.

החוקים והתקנות אשר נוגעים למיגון מפני אש במדינת ישראל הם מחמירים, כאשר המוצרים ומערכות המיגון נדרשים לעמוד בתקנים ובהנחיות כפי שנקבעו על ידי מכון התקנים הישראלי. כל מבנה בישראל, בית עסק, ארגון, מוסד או בניין דירות מגורים, נדרש לעמידה בהנחיות הג”א ורשויות הכיבוי, לצורך קבלת טופס אכלוס, טופס רישוי עסקים ולמעשה להפעלה ולייעוד לשמו הוקם.

התבקשת מרשות הכבאות לטופס 4 השאר פרטים בטופס המקוון

  בתחום המיגון מפני אש קיימים מספר שלבים נדרשים:

  מניעה– מניעת פריצת שריפה במבנה ככל הניתן, באמצעות שימוש בחומרים מעכבי בעירה והעדפת חומרי גלם עמידים לאש, תכנון נכון של מערכות חשמל, תקשורת ואחרות.

  גילוי אש– גילוי מהיר של שריפה במבנה עשוי להיות מציל חיים, כאשר אש היא כוח טבע עוצמתי הנוטה להתפשט במהירות. גילוי מהיר, התראה ותגובה, יסייעו בזימון מהיר של כוחות הכיבוי וההצלה והשגה מהירה של שליטה על האש.

  כיבוי אש– תגובה ראשונית והתחלה בפעולת הכיבוי כבר עם גילוי ראשוני של סימני הדליקה יסייע במיוחד בהשגת שליטה מהירה על האש ובצמצום נזקי רכוש ואף הגנה על חיי אדם. קיימות מערכות תגובה אוטומטית בעת גילוי האש, דוגמת ספרינקלרים להתזת מים, או לחילופין כלים לתגובה ידנית דוגמת מטפים, זרנוקים, גלגלונים ועוד.

  שחרור עשן– מערכות לשחרור עשן טבעי או מלאכותי הם חלק בלתי נפרד מאמצעי המיגון של מבנים כנגד אירועי אש. בעת אירוע שריפה במבנה, סכנת חנק מעשן לשוהים במבנה גבוהה יותר מהסכנה לחשיפה לאש גלויה. מערכות לשחרור עשן מיועדות לשחרר את העשן הסמיך שנוצר אל מחוץ למבנה, וליצור מעברים ומקומות בטוחים לצרכי חילוץ בטוח של השוהים במבנה.

  טופס 4

  מוצרים ומערכות לגילוי אש- תקן

  התקן הנדרש למוצרים ולמערכות לגילוי אש במבנים הוא תקן 1220 חלק 11- תקן הקובע הנחיות תחזוקה ודרישה לעמידה בבדיקות תקופתיות עבור מערכות לגילוי אש. בין המערכות הנבדקות עלפי דרישות התקן:

  גלאי אש ועשן

  מערכות ספרינקלרים (מספקות שילוב בין מערכת התראה למערכת כיבוי ראשונית.

  רכזות

  מערכות פיקוד מרחוק

  הבדיקה המקצועית תכלול בחינה של כל מוצר ויחידה, לרבות המערכות עליה הם מתבססים: מערכות החשמל במבנה, מערכות התקשורת, מערכת המים.

  מערכות גילוי האש מתחלקות למספר סוגים מורשים על פי הקטגוריות הבאות:

  • מערכת אזורית
  • מערכת אנלוגית
  • מערכת כתובתית
  • מערכת אינטראקטיבית

  הבוחן וממלא הטופס יידרש לציין את סוג המערכת, היצרן והדגם, לרבות פירוט של הגלאים הקיימים במבנה, מיקומם ותקינותם.

  הטופס דורש במפורש התאמה ועמידה בתנאי התקן 1220 חלק 11, לרבות פירוט של הליקויים במקרה הצורך.

  אי עמידה בתנאי התקן כנדרש ואי עמידה בדרישות הבדיקה עשויה לעכב/לשלול אישור רישוי עסקים והפעלת המבנה על פי ייעודו.

  הבדיקה מתבצעת לצורך ווידוא תקינות של המערכות, העומדות לעתים לאורך שנים ארוכות ללא שימוש, וסובלות מבלאי גבוה ותקלות עקב כך. מטרת הבדיקה היא להבטיח תקינות ויעילות של מערכות גילוי האש, במקרה של אירוע מסוג שריפה במבנה.

  בין התקלות הנפוצות שנמצאות בבדיקות מסוג זה:

  • חסימת ברזי כיבוי
  • גלאי אש ועשן פגומים
  • מד טמפרטורה לא מדויק
  • חסימה של מתזים

  בכל מקרה של תקלה באחת מיחידות המערכת כולה, ניתן לבצע תיקון, שחזור או החלפה של היחידה הפגומה ולהעמיד את המערכת לבדיקה מחודשת.

  חברת פארגון מקבוצת ברנע מעמידה לרשות ציבור העסקים והארגונים בישראל צוות בודקים מוסמכים לביצוע כל סוגי הבדיקות, במקצועיות ויעילות, להשגת טפסי האישר הנדרשים לכל מטרה.

   

  שאלות נפוצות

  באחריות מי ביצוע בדיקות שוטפות למערכות המיגון מפני אש?

  האחריות לקיום הבדיקות והגשת האסמכתאות לרשויות המתאימות מצויה בידי בעל המבנה ו/או בעל העסק. בדיקות ראשוניות לרוב מבוצעות בידי הקבלן המבצע, ובדיקות תחזוקה יוזמנו בידי בעל החברה/העסק כתנאי לשימור אישור הרישוי לבית העסק.

  מה עושים במקרה של תקלה במערכת?

  כל תקלה או ליקוי במערכת גילוי אש יש לתקן ביד מקצועית על ידי בעל מקצוע מורשה. ניתן לפנות כיום לחברות אשר מספקות את הבדיקה המקצועית, לצד מעטפת שירותים משלימה הכוללת התנהלות בירוקרטית אל מול הרשויות, תיקון, החלפות וטיפולים שוטפים.

  מהי תדירות הבדיקה הנדרשת?

  בדיקת מערכות לגילוי אש במבנים על פי תקן 1220 נדרשת פעמיים בכל שנה, בהפרש של שישה חודשים בין בדיקה אחת לשנייה.

  האם ניתן לבצע את הבדיקה באופן עצמאי על ידי בעל מקצוע מתאים, דוגמת חשמלאי או טכנאי?

  בדיקת מערכות גילוי אש מצריכה מיומנות והיכרות עם שלל מערכות, ומבוצעת על ידי בודק מוסמך ורשום בלבד. הבודקים זוכים להסמכתם בזכות הכשרה בחברות היצרניות וחברות המשווקות, ובהיכרות מעמיקה עם כלל המוצרים הקיימים בשוק.