טופס 6 – אישור תקינות תחזוקה מערכת למסירת הודעות (כריזת חירום)

מערכות כריזת חירום מיועדות להעברת מסרים במצבי חירום, בזמן אמת ובאופן מידי לכלל השוהים במבנה. התקנת מערכות כריזה לצרכי חירום מצריכות היכרות עם הנחיות הבטיחות והסיכונים, עמידה בתני המשטרה ובתקני רשויות כיבוי האש.

בחירת מערכת כריזה תבוצע בהתאמה אישית, בהתייחסות לגודל המבנה, חלוקה שלו לחללים באמצעות קירות וחוצצים, שטחי חוץ ושטחי פנים, מעברים ואזורי טווח. חשוב לוודא כי המערכת מספקת מענה לכל חלקי המבנה וסביבתו, השליטה בה נגישה ומיטבית ואיכות הקול גבוהה.

התבקשת מרשות הכבאות לטופס 6 השאר פרטים בטופס המקוון

  קיימים מספר תקנים מחייבים לצורך התקנת ובדיקת מערכות כריזה בחירום:

  • תקני בטיחות משטרת ישראל- תקן 160/ תקן 160.1
  • תקן רשות הכיבוי וההצלה: 1220 חלק 11
  • תקן 1220 הוא תקן מבית מכון התקנים הישראלי אשר מתייחס לביצוע בדיקות תקופתיות למערכות גילוי וכיבוי אש, וכן הנחיות לתחזוקת המערכת.

  יש לדאוג ולבצע פעולות תחזוקה ובדיקות פרטניות לכלל רכיבי המערכת: גלאים, רכזות, פיקוד שליטה מרחוק.

  מה כוללת הבדיקה?

  • בדיקת תקינות ופעילות רכזות כיבוי אש
  • בדיקת חייגן
  • בדיקת צופרים והתראות
  • בדיקת תקינות זרימה, חשמל וחיבורים

  מערכת הכריזה מהווה חלק בלתי נפרד ממערכות כיבוי האש במבנים, שכן היא מהווה חוליה בשרשרת הטיפול באירועי אש הכוללת את יכולת הזיהוי וההתראה במבנים, באופן אוטומטי ובאופן ידני. ללא מערכת כריזה תקנית לא ניתן יהיה להבטיח התראה קולית יעילה בעת אירועי אש, חילוץ מהיר של השוהים במבנה.

  בדיקת מערכת הכריזה- כריזת חירום

  יש להתקין מערכות כריזה בחירום מבית יצרניות בעלות מוניטין אשר עומדות בתנאי התקן.

  יש לתחזק ולשמר את המערכת על פי הנחיות היצרן.

  חובה לקיים בדיקה שנתית למערכת הכריזה אשר תתבצע על ידי בודק מוסמך בלבד,

  שימלא במפורט את פרטי המערכת, סוג הבדיקות שבוצעו על פי הרכיבים השונים, מצב התקינות ובמקרה וקיימים הליקויים הנדרשים לטיפול.

  רק אישור של בודק מוסמך וחתימה על טופס 6 המאפשרת תקינות מלאה של המערכת תאושר על ידי רשויות הכיבוי, כתנאי לרישוי עסקים בישראל.

  מערכות כריזה הן מערכות נדרשות במגוון סוגי מוסדות ועסקים בניהם:

  • מפעלים ומרכזי תעשייה
  • קניונים ומרכזים מסחריים
  • בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות לימוד פרטיים
  • בניינים משרדיים, מבני הייטק, מבנים ארגוניים
  • רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות, מבנים הכוללים קבלת קהל.

  מערכת הכריזה תמוקם במיקום אסטרטגי, תהיה מחוברת למערכות חשמל ולמערכות גילוי אש ויספקו התראה קולית מידית בעת אירועי אש.

  מערכת הכריזה כוללת חיבורים רבים ורכיבים רבים, כאשר כל ליקוי ולו הקטן ביותר בכל אחד מן הללו, עשוי לפגוע בתקינות המערכת ובמתן מענה בעתות חירום ובעת אירועי אש. חשוב להקפיד על תחזוקה שוטפת, זיהוי רכיבים פגומים ותגובה מהירה לצורך תיקון גם בימות שגרה וגם מחוץ לחובת הבדיקה, וכמובן לקיים את הבדיקה הנדרשת לצורך קבלת טופס 6 בצורה מקצועית על ידי גורם מוסמך ומהימן.

  שאלות נפוצות

  היכן ניתן לרכוש מערכות כריזה?

  ניתן לרכוש מערכות כריזה באמצעות ספקי התקשורת והמולטימדיה השונים בישראל. חשוב לוודא כי המערכת מותקנת בצורה מקצועית, תואמת את צרכי בית העסק ועומדת בדרישות התקנים המפורטים.

  מדוע מערכת כריזה נדרשת לעמידה בתקני מיגון ובטיחות אש?

  מערכת הכריזה מיועדת לספק מענה לפעולה חשובה ברצף הפעולות לטיפול באירועי אש, והיא התראה מהירה, נגישה, חזקה וברורה, העשויה להציל חיי אדם במקרה של שריפה במבנה. הבדיקה והתקנים מיועדים להבטיח שמערכת הכריזה תעמוד בייעוד שלה במקרה הצורך.

  האם הגורם שמכר את המערכת לבית העסק מוסמך לביצוע הבדיקה?

  לא, בדיקות כיבוי אש וחתימה על טופס 6 יבוצעו על ידי בודק מוסמך מטעם רשויות הכיבוי בלבד. על המשווק חלה האחריות לשיווק מוצרים בעלי תקן מורשה בלבד.

  האם כל עסק זקוק למערכת כריזה?

  לא, הדרישה מפורטת ומיועדת לעסקים על פי אופי בית העסק, סיכוני האש וגודל המבנה.