ראשי > כיבוי בחדרי מחשב

כיבוי אש בחדרי מחשב ובלוחות חשמל

בחדרי מחשב בהם אצור מידע רב ערך במחשבים יקרי ערך יש לתכנן כיבוי שיעשה

במהירות בעת שריפה וכמעט ללא גרימת נזק לכל האצור בחדרים אלו.

זאת אנו עושים באמצעות השימוש בגז מסוג HFC-227ea (FM-200) גז זה בעת גילוי עשן על ידי מערכת גילוי העשן נפלט לחדר כענן במהירות של עד 10 שניות בכמות והצנרת שתוכננה על ידי הרצת מחשב מתאימה ומכבה את האש בחדר ברגע וזאת ללא סיכון הנמצאים בו וללא גרימת נזק כלל.

מכלי הגז המותקנים על ידנו עונים לדרישות התקנים האמריקאים UL/FM, התקנים האירופאים המתאימים וכן על פי דרישות התקן הישראלי.

כאשר מדובר בלוחות חשמל הגישה דומה.

2 3 4 5 6 7