חלון חסין אש EI 30 ל 30 דקות בידוד מלא (אין צורך במתז חלון)

תיאור כללי

חלון חסין אש מזכוכית לחציצה בין איזורי אש למשך 30 דקות בעל בידוד מלא ואין צורך במתזי חלון

נתונים טכניים

בעל ת”י 931

פרופיל החלון תוצרת חברת FORESTER

והזכוכית תוצרת VETROTECH השוויצרית

פרט DWG