לחצן לרכזת שחרור עשן

תיאור כללי

לחצן פיקוד הנלווה לרכזת ומאפשר ללוחמי האש שליטה ידנית על המערכת.

נתונים טכניים

לחצן ממוקם לרוב באזור פנל הכבאים,
לחצן אדום נותן אינדיקציה למערכת שחרור חום ועשן להפעלה ידנית של שחרור חום ועשן, במקביל נורת LED אדומה נדלקת.
לביטול מצב החירום קיים לחצן RESET.
לסגירת יחידות שחרור חום והעשן ישנו לחצן נוסף ZU.
במצב נורמלי (ללא כל התראה או תקלה) נורת ה LED ירוקה תדלוק בסימון OK.
כאשר קיימת תקלה מסויימת במערכת נורת LED כתומה תדלוק ותתן אינדיקציה שיש לבדוק את המערכת.

תקנים

Vds2344