מפוח לאוורור

תיאור כללי

מפוח המיועד לאוורור בלבד, בעל תקן חשמלי, ללא תקן לשחרור עשן.