משתיק קול למפוח שחרור עשן

תיאור כללי

במקומות בהם מותקנים מפוחים ציריים, ונדרשת הפחתה ברמת הרעש הנובעת מפעולת המפוחים, ניתן להשתמש במשתיקי קול. משתיקי הקול בנויים מחומר בידוד בולע רעש המותקן בין מעטה פח חיצוני למעטה פח פנימי מחורר המאפשר מגע בין חומר הבידוד לאוויר העובר בתוך המשתיק.

נתונים טכניים

ישנם מספר רב של משתיקים.
משתיק קול משתנה בגודלו לפי גודל המפוח ובאורכו לפי דרישת המתכנן 1D או 2D.
עם ליבה או בלי.
ישנם משתיקים אשר מתלבשים על המפוח להשתקת רעש המפוח.