רגש גשם ורוח

תיאור כללי

רגש המותקן מחוץ למבנה (רצוי בנקודה גבוהה) המאפשר אוטומציה מלאה לאוורור המבנה. הרגש סוגר החלונות בכל פעם שהרוח מתחזקת או בירידת גשם.

נתונים טכניים

רגש גשם ורוח מותקן מחוץ למבנה ומחובר על ידי כבל לכרטיס שמחובר לרכזת שחרור חום ועשן. בכרטיס זה ניתן לכוון את מהירות הרוח לסגירה אוטומטית של החלונות ואת הפרק הזמן ללא גשם לפתיחה חוזרת של החלונות.