רכזת לשחרור עשן , תוצרת JOFO גרמניה

תיאור כללי

רכזת האחראית על תרגום כל ההוראות המגיעות מרכזת הגילוי ועל שיקוף מצב מערכת שחרור העשן. למערכת סוללות גיבוי להמשך עבודה בזמן חירום. הרכזת מגיעה בהספקים שונים – 5A (עד 5 מנועים) ועד 75A (עד 75 מנועים)

נתונים טכניים

רכזת שחרור חום ועשן RWA Zentralle 15/30/60/75A(10/20/40/50A)1/2/4/5-1 זרם הרכזת מחולק לשנים כאשר הזרם מחוץ לסוגריים הינו זרם להספקה לאוורור בלבד והזרם שבתוך הסוגריים מיועד לשחרור חום ועשן,
לפי גודל הרכזת כך גם כמות אזורי האוורור גדלות מאזור 1 לעד 5 אזורים.

תקנים

EN61000-6-2
EN61000-6-3
EN50178-11
EN61558
EN50130-4