תעלות פח לשחרור עשן

תיאור כללי

תעלת פח מגולוון תקני לשחרור עשן בעובי 1.25 מ”מ לפחות.

תקנים

תקנות תכנון והבניה 6713 פרק ה