אזור אש

מבנים מחולקים לאזורי אש כדי לא לעבור את מגבלות המערכות להגנה בפני האש. אזור האש יופרד על ידי אלמנטי בנייה חסיני אש. כגון: דלתות אש, וילונות אש, קירות אש, גבס חסין אש ועוד. כל האלמנטים האילו צריכים לעמוד בתקנים הנדרשים לדוגמה תקן ישראלי 755 ו921. איזור אש מוגדר כשטח הריצפה הכולל המוקף בקירות חסיני אש.