מחשבון אומדן כמויות למערכת קצף רב נפחי

תוצאות

 

זמן מילוי החדר בדקות
קונסטרוקציה “כבדה”
בעלת עמידות אש גבוה
ללא מערכת מתזים
קונסטרוקציה “קלה”
ללא עמידות אש גבוה
ללא מערכת מתזים
סוג החומר המאוחסן
3 2 נוזלים דליקים (Flammable)
3 3 נוזלים בעירים (Combustible)
4 3 חומרים בעירים בעלי צפיפות נמוכה
6 5 חומרים בעירים בעלי צפיפות גבוה
6 5 צמיגים

* קיימת סטיית תקן בהתאם ליצרן

רוצה לקבל הצעת מחיר אטרקטיבית, מלא את הטופס המקוון