ראשי > מערכות גילוי אש משולבות כריזה וטלפון כבאים

מערכות גילוי אש משולבות כריזה וטלפון כבאים

מערכות כריזה וטלפון כבאים המשולבות עם מערכת גילוי עשן מאפשרות בעת אירוע אש להשמיע אזעקה, הודעות ובמקביל לשוחח עם הכבאים הפזורים במבנה.

הודעות אזהרה ופינוי עדיפות על התרעה צלילית בלבד ונועדו למנוע פאניקה ובלבול בעת האירוע.

המערכות מאפשרות השמעת התרעה צלילית לצורך הפניית תשומת הלב ובעקבותיה השמעת הודעה קולית שהוכנה מראש ואוחסנה בזיכרון המערכת, בנוסף כוללות המערכות עמדות מיקרופון להשמעת הודעות בזמן אמת מעמדת הפיקוד שנמצאת ליד פנל הכבאים בהם מותקנות המערכות וכן טלפון כבאים משוכלל המחובר לנקודות טלפון בקומות ובאזורים החשובים בבניין לצורך ניהול המערכת לכיבוי האש בצורה יעילה.

בהיותה מערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים, המגברים, מיקרופון החרום, ספק הכוח ומצברי הגיבוי.

המערכות המשווקות על ידנו הינן מתוצרת חברת “טלפייר” וחברת “MIRCOM” עונות לדרישות התקן האמריקאיUL 864 והתקן האירופאי EN54-16<ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי.

rakezet