משנה תדר

תיאור כללי

רכיב המשנה את מהירות סיבוב המפוח בהתאם לספיקה הדרושה. מותקן בתוך לוח פיקוד המפוחים.