ערפל מים, מערכת הכיבוי למשימות מיוחדות – מרצה: נדב אברג’ל