שומרים ומשמרים היסטוריה – כיבוי אש המתמקד במבנים לשימור (מתורגם)